Privatlivspolitik - BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan BROHOLM BOLIG & ERHVERV indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos BROHOLM BOLIG & ERHVERV.


BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS

Vi er uafhængige ejendomsmæglere personligt drevet i selskabsform.

Vores hjemmesider (Broholm Bolig og Broholm Erhverv) udbydes af:
C&B (CVR-nr. 87844811)
Helgeshøj Allé 18, 2630 Taastrup
Telefon: 43 32 33 00
E-mail: kontakt@cb.dk


Indsamling og behandling af oplysninger
Generelt indsamler og behandler BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores aftaler med dig, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores Hjemmeside (Broholmbolig.dk/Broholmerhverv.dk) eller i vores butik.

Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, adresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, salgsmaterialeudlevering, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Når du indgår i et kundeforhold med BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores persondatabehandling i disse situationer.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS’ levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under hensyntagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, dog kan dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:

·      du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a),

·      indgåelse eller opfyldelse af din aftale med BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS (GDPR art. 6, stk. 1, litra b),

·      for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), og/eller

·      hensynet til BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS’ legitime interesser, jf. de formål, der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Der kan desuden være situationer hvor BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).


Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS behandler om dig, ved at kontakte os på www.broholmbolig.dk


Cookies mv.

En cookie er en datafil, der bliver gemt midlertidigt på din harddisk. Cookies anvendes af stort set alle websites, og i nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie indeholder et tilfældigt genereret ID, der gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cookie-filen er passiv og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.


Beskyttelse af personoplysninger
Hos BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos os.


Tredjepartsoplysninger
BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for brugere af vores hjemmeside at finde disse tredjeparters hjemmesider, som vi vurderer, at vores brugere kan have interesse for. Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et link fra BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS’ hjemmeside sker på eget ansvar og for egen risiko. BROHOLM BOLIG & ERHVERV ApS påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider.


Kontakt og rettigheder
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores hjemmeside eller indkøb på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.